Natisni to stran
dec  2014 23

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorice Gornjesavskega muzeja Jesenice

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

pri Občinskem svetu občine Jesenice,

na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (Ur. list RS, št. 47/2009, 26/2014 in 51/2014)

razpisuje prosto delovno mesto

 

direktorja/direktoricE GORNJESAVSKEGA MUZEJA JESENICE,

ki opravlja funkcijo programskega in poslovnega direktorja

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer, da imajo:

  • univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri s področja delovanja zavoda,
  • strokovni izpit iz muzejske stroke,
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju muzejske dejavnosti in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
  • poznajo delo javnega zavoda.

Kandidati so ob prijavi na razpis za delovno mesto direktorja dolžni priložiti tudi predlog razvoja in dela javnega zavoda za mandatno obdobje in kratek opis dosedanjega dela.

Mandat direktorja/direktorice traja 5 (pet) let.

Formalno nepopolne in nepravočasno prispele prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati morajo svoje vloge skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici v roku 15 dni od dneva objave razpisa na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice«, s pripisom: »ne odpiraj - »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, RAZPIS za prosto delovno mesto direktorja/direktorice Gornjesavskega muzeja Jesenice«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Številka: 014-43/2014

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja:
Predsednik
Boštjan Žigon, l.r.

Prebrano 2673 krat Nazadnje urejano na četrtek, 08 januar 2015 12:37