Javni razpisi

jul  2014 10

Razpis prostega delovnega mesta direktorja javnega zavoda

Številka: 110-22/2013

Župan občine Jesenice na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice (Ur. list RS, št. 70/01 s spr.) razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje; in sicer, imeti morajo:

  • končano VII. stopnjo izobrazbe ustrezne tehnične, pravne, ekonomske oz. organizacijske smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
    ali
    končano VI. stopnjo  izobrazbe ustrezne tehnične, pravne, ekonomske oz. organizacijske smeri in najmanj 8 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih;
  • najmanj 5 let izkušenj na področju gasilstva;
  • organizacijske in vodstvene sposobnosti za uspešno vodenje zavoda (reference o dosedanjem delu).

Kandidati za delovno mesto morajo k svoji prijavi priložiti program dela – vizijo razvoja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice.

Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.

Prijavi naj kandidati priložijo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev, ter jih v 15 dneh po objavi pošljejo na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Kabinet župana, s pripisom: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA GARS JESENICE.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.

   Župan
Tomaž Tom Mencinger

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 11-07-2014
  • Veljavno do: 26-07-2014
Prebrano 2071 krat Nazadnje urejano na sreda, 13 avgust 2014 11:28