Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

maj 2014 07

Javni razpis za mesto pripravnika-svetovalca

Občina Jesenice v skladu z 56. in 70. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB3 (Ur. list RS, št. 63/07 s spr.) in 25. členom Zakona o delovnih razmerjih –ZDR 1 (Ur. list RS, št. 21/2013) objavlja

javni razpis za mesto

PRIPRAVNIKA - SVETOVALCA

Zahtevana izobrazba:

 • univerzitetni diplomirani pravnik / 17002 – visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
 • diplomirani pravnik (UN) / 16204 – visokošolska univerzitetna izobrazba – prva bolonjska stopnja
 • diplomirani upravni organizator /16202 - visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
 • diplomant upravnih ved / 16203 - visokošolska strokovna izobrazba - prva bolonjska stopnja
 • diplomant javne uprave (UN) / 16204 - visokošolska univerzitetna izobrazba -prva bolonjska stopnja

Poleg zgoraj navedenega pogoja in splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:

 1. biti morajo državljani Republike Slovenije,
 2. aktivno morajo obvladati uradni jezik,
 3. obvladati morajo osnovne računalniške programe (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 4. imeti morajo vozniško dovoljenje za B kategorijo vozil,
 5. ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 6. ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

Okvirna vsebina dela:

 • uvajanje in seznanitev z akti občine in delovanjem občinske uprave;
 • pomoč pri reševanju in izvajanju enostavnih nalog iz pristojnosti občinske uprave,
 • pomoč pri reševanju in izvajanju zahtevnejših nalog iz pristojnosti občinske uprave,
 • usposabljanje za opravljanje uradniških nalog pod vodstvom mentorja,
 • druge naloge po odredbi mentorja.

Prijava za posamezno delovno mesto mora vsebovati (priložen obrazec):

 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • izjavo, da je kandidat državljan Republike Slovenije in da ni bil obsojen oz. ni bila zoper njega vložena obtožnica,
 • izjavo, da občini Jesenice dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se v skladu z veljavnimi predpisi ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Prijavo (izpolnjen obrazec) skupaj z življenjepisom naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo "za javni razpis- pripravnik svetovalec " na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice in na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do 15/5-2014. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega razpisa.

Z izbranim kandidatom za pripravnika bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice na C. železarjev 6 na Jesenicah.

Dodatne informacije glede razpisa  lahko dobite na telefonski številki 04 5869 232 pri Alenki Justin.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-10/2014

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 07-05-2014
 • Veljavno do: 15-05-2014
Prebrano 3591 krat Nazadnje urejano na torek, 27 maj 2014 13:07

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave