Javni razpisi

jan  2014 24

Razpis za delovno mesto za določen čas (Svetovalec)

Številka: 110-2/2014

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 s spr.) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/2013 s spr.) objavlja

razpis za delovno mesto za določen čas

SVETOVALEC

Kandidati za zasedbo delovnega mesta morajo imeti najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj ter naslednjo izobrazbo:

 • univerzitetni diplomirani pravnik /17002 – visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
 • diplomirani pravnik (UN) / 16204 – visokošolska univerzitetna izobrazba – prva bolonjska stopnja

Poleg zgoraj navedenih pogojev in splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:

 1. biti morajo državljani Republike Slovenije,
 2. aktivno morajo obvladati uradni jezik,
 3. obvladati morajo osnovne računalniške programe,
 4. ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 5. zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge svetovalca:

 • izvajanje pravnih in upravnih nalog za Kabinet župana, Oddelek za gospodarstvo in Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve;
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji;
 • samostojno oblikovanje zahtevnejših gradiv s predlogi ukrepov;
 • sodelovanje pri izvajanju projektov v letu 2014 po odredbi župana in direktorja občinske uprave.

Prijave na javni razpis kandidati/ke oddajo na obrazcu, ki ga dobijo na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si. K obrazcu kandidati/ke priložijo življenjepis, lahko pa tudi fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo na podlagi predloženih dokumentov in razgovora s kandidati/kami.

Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z zahtevano dokumentacijo po pošti v zaprti ovojnici z oznako »razpis za delovno mesto svetovalca« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., v roku 8 dni od objave na Zavodu za zaposlovanje RS, to je do 1.2.2014.

Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v 60 dneh od objave razpisa. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas ( do 31/12-2014) in s polnim delovnim časom, ostalim kandidatom pa bo izdano obvestilo o neizbiri. Kandidat/ka bo opravljal/a delo na sedežu Občine Jesenice, C. železarjev 6. Dodatne informacije glede razpisa se dobijo pri Alenki Justin, telefon 04 5869 231.

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 24-01-2014
 • Veljavno do: 01-02-2014
Prebrano 2760 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 03 februar 2014 13:54