Javni razpisi

apr  2013 12

Javni razpis za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice v letu 2013

0

Razpisna dokumentacija in informacije

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge, ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa, izjave, merila za vrednotenje posameznih ukrepov, vzorce pogodb in pravilnik, je vlagateljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice: www.jesenice.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in vprašanja zainteresirani pošljejo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (kontaktni obrazec).

V četrtek, dne 18.4.2013 ob 10. uri, bo organizirana predstavitev javnega razpisa. Podrobneje bodo predstavljeni posamezni ukrepi za dodelitev pomoči, predlogi za lažjo izpolnitev obrazcev ter na voljo bo pomoč za izpolnjevanje prijavnih obrazcev. Delavnica bo potekala v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji plavž 24e, 4270 Jesenice. Prijave sporočite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Rok in način oddaje vlog

Prosilci oddajo vloge s predpisano dokumentacijo osebno v sprejemni pisarni Občine Jesenice ali pošljejo na naslov: Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Vloge se zbirajo do porabe sredstev.

Rok prve oddaje vlog je sreda, 15.5.2013 (ta dan morajo biti najpozneje oddane na pošti s priporočeno pošiljko). V primeru, da sredstva v prvem roku še ne bodo porabljena, bo drugi rok za oddajo vlog ponedeljek, 30.9.2013 (ta dan morajo biti najpozneje oddane na pošti s priporočeno pošiljko).

Vloga za posamezni ukrep mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano:

»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – GOSPODARSTVO 2013 -  ____ (številka ukrepa) SKLIC 302-5/2013«.

Na hrbtni strani ovojnice (oz. v levem zgornjem kotu na prednji strani) morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek ter naslov (če gre za fizično osebo) oz. naziv in naslov (če gre za pravno osebo).

Nepravilno oz. nepopolno označene ovojnice bodo s sklepom zavržene.

Več o razpisu si preberite v priloženi razpisni dokumentaciji.

Obvestila

  • Dne 16.4.2013 se zamenja Prijavni obrazec za ukrep št. 2 spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, zaradi uskladitve z besedilom razpisa za Javni razpis za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice v letu 2013, ki je bil objavljen dne 12.4.2013.
  • Dne 19.4.2013 se zamenja Besedilo razpisa za Javni razpis za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice v letu  2013, ki je bil objavljen dne 12.4.2013, zaradi uskladitve z prijavnimi obrazci.  
  • Dne 6.8.2013 se zamenja Besedilo razpisa za Javni razpis za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice v letu 2013, ki je bil objavljen dne 12.4.2013 in Merila za ukrep št. 5, zaradi uskladitve.

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 12-04-2013
  • Veljavno do: 30.9.2013
Prebrano 4095 krat Nazadnje urejano na torek, 06 avgust 2013 14:46