Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

jan  2024 05

Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas Strokovni sodelavec V

Številka: 110-29/2023
Datum: 5/1-2024

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE in 202/21 – odl. US) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A in 202/21 – odl. US) objavlja

javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas
STROKOVNI SODELAVEC  V  (šifra J015039, DM št. 101)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. Izobrazba:

 • srednja strokovna izobrazba – 15001
 • srednja splošna izobrazba - 15002
 1. Posebni pogoji

 • Strokovni izpit iz upravnega postopka

V kolikor izbrani kandidat ne bo imel opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral opraviti v roku treh mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Delovne naloge Strokovnega sodelavca V:

 • priprava podatkov in informacij z delovnega področja,
 • opravljanje administrativno tehničnih nalog z delovnega področja,
 • izvajanje postopkov za področje javnih naročil,
 • izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na področju javnih naročil,
 • pripravljanje analiz in poročil s področja javnih naročil,
 • sodelovanje pri pripravi gradiv, analiz in informacij ter pri izvajanju postopkov z delovnega področja,
 • vodenje evidenc o izvedenih javnih naročilih in poročanje ustreznim institucijam,
 • naloge s področja obračuna občinskih taks s področja uporabe občinskih zemljišč za začasne namene in reklamne objekte,
 • izdaja dovoljenj za zapore občinskih cest in ostalih prometnih površin,
 • druga strokovna opravila s področja oddelka.

Prijava se odda na priloženem obrazcu in mora obvezno vsebovati:

 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
 • pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga je kandidat opravil) oz. fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
 • funkcionalna znanja.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, in v drugih prostorih, kjer Občina Jesenice opravlja svoje naloge, ter na terenu. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s 3-mesečnim poskusnim delom, ter s polnim delovnim časom.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo " javni razpis , št. 110-29/2023 -  strokovni sodelavec V« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do vključno 13/1-2024. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 232 pri Alenki Justin.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 5. 1. 2024
 • Veljavno do: 13. 1. 2024
Prebrano 655 krat Nazadnje urejano na petek, 05 januar 2024 14:10

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave