Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

jun  2023 23

Informacija o izvajanju Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov

Informacija o izvajanju Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov na zemljiščih v zasebni lasti na območju občine Jesenice

Številka:             354-18/2023
Datum:               20.06.2023

Informacija o izvajanju Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov na zemljiščih v zasebni lasti na območju občine Jesenice

Dne 07.04.2023 je Občina Jesenice na spletni strani www.jesenice.si objavila Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov na zemljiščih v zasebni lasti na območju občine Jesenice (v nadaljevanju Javni razpis). Razpoložljiva finančna sredstva na tem javnem razpisu so znašala 5.000,00 €.

Namen razpisa je sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov na zasebnih zemljiščih, preprečevanje širjenja in ogrožanja človeških življenj in lastnine.

Prispele vloge ocenjuje strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Sestavljajo jo trije člani. Na javni razpis je prispela 1 vloga, ki je ustrezala razpisnim pogojem. Vloga je bila ocenjena na podlagi Meril za vrednotenje višine sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov na zemljiščih v zasebni lasti na območju občine Jesenice, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloge so sofinancirane največ do 50% upravičenih stroškov , vendar največ 5.000,00 € sredstev. S prijaviteljem je Občina Jesenice sklenila pogodbo o sofinanciranju.

Prijavitelj

ukrep

Sofinanciranje po pogodbi

Franc Novak

Sanacija zemeljskega plazu na zasebnem zemljišču

5.000,00€

Skupaj

 

5.000,00 €

Povezava

Prebrano 400 krat Nazadnje urejano na petek, 14 julij 2023 13:55

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave