Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

jun  2023 09

Javni razpis za sofinanciranje mladinskega dela v društvih in nevladnih organizacijah v letu 2023

Na podlagi 8. člena ter v povezavi s četrto točko 3. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske programe v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim (Ur. list RS, št. 51 / 2014 in sprem.), objavljam naslednji

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA DELA V DRUŠTVIH IN NEVLADNIH ORGANIZACIJAH V LETU 2023

Nameni za katere se dodeljujejo sredstva:

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelji za pridobitev nagrade za aktivno participacijo v društvu oz. nevladni organizaciji so:

  • starost vlagatelja od 15 do 29 let, s stalnim bivališčem v občini Jesenice,
  • vlagatelj je član društva oz. nevladne organizacije, ki ima sedež v občini Jesenice in deluje v občini Jesenice,
  • vlagatelj v društvu oz. v nevladni organizaciji aktivno deluje najmanj 6 mesecev, za kar odgovorna oseba društva oz. nevladne organizacije jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis in
  • da je vlagatelj na dan objave javnega razpisa v zadnjih 6 mesecih opravil najmanj 10 ur dela na mesec, za kar odgovorna oseba društva oz. nevladne organizacije jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis.

Oblika, rok in način oddaje prijav

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do srede, dne 28. 6. 2023. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis za sofinanciranje mladinskega dela v društvih in nevladnih organizacijah v letu 2023 - ne odpiraj!" – sklic 410 – 16 / 2023. Na ovojnici mora biti navedeno tudi ime in priimek vlagatelja ter njegovo stalno bivališče.

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 16:30 ure.

Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija (prijava) je na voljo na spletni strani www.jesenice.si pod rubriko »Javna naročila, razpisi in objave«. Vlagatelji dodatne informacije dobijo pri Barbari Toman (tel. 04 / 5869 212 ali elektronska pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

 

Več o razpisu v priloženih dokumentih.

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 9. 6. 2023
  • Veljavno do: 28. 6. 2023
Prebrano 451 krat Nazadnje urejano na torek, 30 januar 2024 11:27

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave