Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

mar  2023 24

Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023

Nameni za katere se dodeljujejo sredstva in višina razpisanih sredstev

Oznaka (šifra NPŠ)

Ime programa oz. področja

Višina sredstev v EUR

6.1.2.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni program

18.000,00

6.1.2.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni program

62.000,00

6.1.3.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

500,00

6.1.5.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

132.000,00

6.1.6.

Kakovostni šport

40.000,00

6.1.7.

Vrhunski šport

4.000,00

6.1.8.

Šport invalidov

800,00

6.1.9.

Športna rekreacija

4.800,00

6.5.1.

Športne prireditve in promocija športa

8.000,00

Mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni

25.000,00

6.4.1.

Delovanje športnih organizacij - za delovanje občinskih športnih zvez

5.400,00

 

SKUPAJ

300.500,00

Rok in način oddaje vlog

Vlagatelji se morajo, v kolikor prvič kandidirajo na javni razpis, registrirati na spletni strani v aplikaciji za pripravo vlog za tekoče javne razpise, ki je na voljo na spletni strani https://jesenice.e-razpisi.si. Vlogo za posamezni program izpolnijo v aplikaciji za pripravo vlog za tekoče javne razpise. Tehnična navodila za uporabo in registracijo se nahajajo na spletni strani.

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v spletni aplikaciji na spletnem naslovu https://jesenice.e-razpisi.si. Za oddano vlogo se šteje vloga s statusom zaključeno najkasneje do vključno torka, 11. 4. 2023.

Po oddaji vloge v aplikaciji, je potrebno zaključeno vlogo natisniti, podpisati in žigosati ter
jo z vsemi potrebnimi prilogami poslati na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali osebno oddati v sprejemni pisarni Občine Jesenice najkasneje do vključno torka, 11. 4. 2023.

Vloga, ki je oddana samo v aplikaciji in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana, zato je komisija ne bo obravnavala in bo s sklepom zavržena. Enako velja za vloge, ki so oddane zgolj v fizični obliki, ne pa tudi v aplikaciji.

Prav tako bo vloga, ki ne bo pravočasna ali je ne bo vložila upravičena oseba, s sklepom zavržena.

Natisnjena prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: " Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023 – sklic 410 – 3 / 2023 - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo tiskane prijave (vloge) je v pomoč priložena že izdelana naslovnica, ki jo vlagatelji lahko prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je tiskana prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14:30 ure.

Informacije o javnem razpisu

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom:

Občina Jesenice, Oddelek za družbene dejavnosti ni splošne zadeve
Barbara Toman
Tel: 04 5869 212, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

In

Zavod za šport Jesenice
Gaber Šorn
Tel.: 04 5884 665, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji, si preberite v priloženih dokumentih.

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 24. 3. 2023
  • Veljavno do: 11. 4. 2023
Prebrano 922 krat Nazadnje urejano na četrtek, 11 januar 2024 11:39

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave