Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

feb  2022 25

Javni poziv za izvedbo Javnega kulturnega programa pihalnega orkestra 2022

Javni poziv za izvedbo Javnega kulturnega programa pihalnega orkestra, ki ga bo v letu 2022 sofinancirala Občina Jesenice

Predmet in namen javnega poziva:

Predmet poziva je sofinanciranje javnega kulturnega programa pihalnega orkestra v letu 2022, ki ga izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu Občine Jesenice, opredeljenim v Lokalnem programu za kulturo občine Jesenice 2021 – 2024.

Programski poziv je namenjen sofinanciranju javnega kulturnega programa, ki bo izveden strokovno, uspešno ter bo javno dostopen in bo zasledoval cilje kulturne politike lokalne skupnosti oz. uresničevanju ukrepov iz Novelacije Občinskega razvojnega programa občine Jesenice 2011 – 2025.

Cilj javnega poziva je izboljšanje pogojev za razvoj javnega kulturnega programa ter hkrati tudi kulturno - umetniške ustvarjalnosti pihalnega orkestra, ki ga izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu Občine Jesenice.

Razpisni rok:

Javni poziv se prične v petek, 25. 2. 2022 in se zaključi v ponedeljek, 28. 3. 2022 (opomba: trajanje najmanj 30 dni) oziroma s porabo sredstev. Vloge bodo v okviru tega roka obravnavane po času prispetja.

Oblika, rok in način oddaje vlog:

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloge vlagateljev morajo biti popolne in poslane po pošti kot priporočene pošiljke na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do ponedeljka, 28. 3. 2022 (oz. do porabe sredstev).

Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo:

»Javni poziv za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra, ki ga bo v letu 2022 sofinancirala Občina Jesenice – sklic 611-1/2022 – NE ODPIRAJ!«

Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo vloge je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepijo na kuverto za oddajo vloge na javni poziv. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14.30 ure.

 

Več o javnem pozivu v spodaj priloženi razpisni dokumentaciji.

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 25. 2. 2022
  • Veljavno do: 28. 3. 2022
Prebrano 259 krat Nazadnje urejano na sreda, 13 april 2022 17:41

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave