Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

feb  2021 09

Povabilo k oddaji ponudbe za vzpostavitev sistema parkiranja na parkirišču ob pokopališču Blejska Dobrava

Predmet povpraševanja je vzpostavitev sistema parkiranja na parkirišču ob pokopališču Blejska Dobrava

Parkirišče ob pokopališču Blejska Dobrava se nahaja vzhodno od vasi Blejska Dobrava in je v lasti Občine Jesenice. V bližini parkirišča se nahaja tudi soteska Vintgar, ki je priljubljena izletniška točka. Na parkirišču je na voljo 205 parkirnih mest za osebna vozila, dostopno pa je prek občinskih cest LC 152061 in JP 654241. Parkirišče ima površino približno 5700 m2 in je razčlenjeno in razdeljeno na več segmentov z uvozi na posamezen segment.

Parkirišče uporabljajo zaposleni v pogrebni službi, cvetličarni in gostinskem lokalu, obiskovalci pokopališča, svojci umrlih in obiskovalci pogrebnih slovesnosti v času uporabe poslovilnih vežic in pogreba. Prav tako pa parkirišče uporabljajo tudi turisti, ki obiskujejo sotesko Vintgar in sprehajalci. V zadnjih letih je predvsem v poletnih mesecih moč zaznati povečano zasedenost parkirišča z avtomobili obiskovalcev bližnje soteske Vintgar, zato se je že zgodilo, da so obiskovalci pokopališča v času pogrebnih slovesnosti težje našli prosto parkirno mesto. Ker je predmetno parkirišče namenjeno predvsem obiskovalcem pokopališča, se zaradi povečanja parkiranja turistov in obiskovalcev soteske Vintgar dogaja, da za obiskovalce pokopališča in pogrebnih slovesnosti ni na voljo zadosti prostih parkirnih površin. Za preveritev stanja je bil izdelan elaborat, Prometna študija: Ureditev parkiranja na parkirišču ob pokopališču Blejska Dobrava, (št.: PR493, marec 2020, izdelovalec Provia d.o.o.), na podlagi katerega je možno vzpostaviti sistem parkiranja, ki bo zagotavljal nemoteno parkiranje obiskovalcem pokopališča in dopuščal pod dogovorjenimi pogoji parkiranje tudi obiskovalcem soteske Vintgar.

Sam obstoječi prometni režim (prometni tokovi) na parkirišču se s predlagano ureditvijo ne spreminjajo.

Predlog nove ureditve gre v smeri razdelitve parkirišča na cone:

 • Cona 1 ima 9 parkirnih mest in je namenjena zaposlenim v pogrebni službi, cvetličarni in gostinskem lokalu, za katere je omogočeno brezplačno in časovno neomejeno parkiranje. Parkiranje je na tem območju dovoljeno le z dovolilnico za zaposlene, ki jo podeli upravljalec parkirišča.
 • Cona 2 ima 24 parkirnih mest in je namenjena svojcem umrlih, za katere je v času poslovilnih slovesnosti omogočeno brezplačno parkiranje. Parkiranje je omogočeno z dovolilnicami, ki jih svojci dobijo od upravljalca parkirišča.
 • Cona 3 je namenjena ostalim obiskovalcem in ima 172 parkirnih mest. Ta cona omogoča brezplačno parkiranje do ene ure in pol, kar zadošča za obisk pokopališča, predstavlja pa manj časa, kot ga večina turistov porabi za obisk Vintgarja. Po preteku ene ure in pol pa do 20.00 ure (tega dne), je predvideno plačilo parkirnine v višini 5€ (pet evrov), kar je enako kot na parkirišču v Podhomu na drugi strani soteske Vintgar. Znotraj te plačljive cone so trenutno 4 parkirna mesta rezervirana za vozila invalidov, katerih uporaba pa ostane brezplačna.
 • V coni 3a, ki je namenjena parkiranju do treh avtobusov, se uvede plačilo 20€ za avtobuse, ki bi tam parkirali do 4 ure, kar predstavlja nekoliko višjo ceno kot na parkirišču v Podhomu, kjer je potrebno plačati 15€. Za parkiranje v tej coni za več kot 4 ure pa do 20.00 ure, je predvidena cena nekoliko višja in sicer znaša 30€, da se s tem odvrne avtobuse, da bi se predolgo zadrževali na parkirišču. Parkiranje avtobusov po 20.00 uri ni dovoljeno.
 • V coni 3b, ki se nahaja na severovzhodnem delu parkirišča se vzpostavi tri parkirna mesta za avtodome po kotom 60°. Za to cono se uvede plačilo 10€ za avtodome, ki bi tam parkirali do 4 ure, kar predstavlja enako ceno kot je na parkirišču v Podhomu, na drugi strani soteske Vintgar. Za parkiranje v tej coni za čas od 4 ur do 20.00 ure, pa je predvidena cena nekoliko višja in sicer znaša 15€, da se s tem odvrne avtodome, da bi se predolgo zadrževali na parkirišču. Parkiranje avtodomov po 20.00 uri ni dovoljeno.

Zaradi vzpostavitve  cone 3b se ukine 9 obstoječih parkirnih mest v coni 3, pri avtobusnem postajališču. Zaradi pomanjkanja prostora, so za vzpostavitev parkirnih mest za avtodome potrebna gradbena dela. Ukrepi se izvedejo v dveh fazah. V I. fazi se izvedejo ukrepi vzpostavitev con 1-3a, medtem ko se vzpostavitev cone 3b izvede v II. fazi, če bi se to pokazalo kot potrebno. Predmet tega Povabila je vzpostavitev 1. faze ukrepov.

Časovno obdobje v katerem se plačuje parkirnina se določi od vključno 1. aprila do vključno 30. septembra (približano času obratovanja soteske Vintgar). Čas v katerem se plačuje parkirnina pa je v tem obdobju vse dni v tednu od 8.00 do 20.00 ure.

Predvidena je postavitev dveh parkirnih avtomatov v bližini plačljive cone 3. Prvi parkirni avtomat se nahaja ob glavnem vhodu na pokopališče, medtem ko se drugi parkirni avtomat nahaja v bližini avtobusne postaje. Parkirni avtomat izda parkirni listič, tega pa je voznik dolžan namestiti na vidno mesto pod vetrobranskim steklom v vozilu. Uredi se tudi možnost plačevanja parkirnine z gotovino,  mobilnim telefonom in karticami.

Predvidena je postavitev dveh obvestilnih tabel na vhodih na parkirišče, ena pri uvozu po občinski cesti LC 152061 in druga pri uvozu po cesti JP 654241.

S prometno signalizacijo se prepove parkiranje avtobusov in avtodomov na parkirišču v nočnem času od 20.00 ure do 08.00 ure naslednjega dne. S tem preprečimo prenočevanje avtodomov na parkirišču na Blejski Dobravi.

DODATNA POJASNILA:

 • Pod poglavjem 4.3. je za CONO 1 in CONO 2 navedeno, da bodo zaposleniin svojci umrlih uporabljali dovolilnico, ki jo bo dodelil upravljalec, kar pomeni, da navedeno ni predmet razpisa in bo urejeno preko upravljalca.
 • Pri CONI 3 je za čas 1h30 min parkiranje brezplačno, kar pomeni, da v primeru plačila za
  celodnevno parkiranje (5 EUR) je le ta brezplačni čas del 24 h.
 • Plačilo parkirnine bo mogoče za vse cone na obeh parkomatih.
 • V popisu del je pod opisom postavke št. 1 za Ostalo opremo navedena možnost
  plačila z gotovino, kar pomeni, da mora biti omogočeno tudi plačilo z bankovci in tudi s
  kovanc
  i. V isti postavki gre tudi za plačilo z mobilnimi telefoni, upoštevaje potrebno ponuditi mobilno aplikacijo za plačilo preko SMS. Možno plačevanje naj bos kreditnimi karticami. Pri
  plačevanju s kreditnimi karticami naj se upošteva tip POS terminala, ki omogoča
  plačevanja samo do 25,00 EUR (samo NFC čitalnik).
 • Parkomat mora biti napajan preko solarnega panela. V elaboratu sta zarisani obe lokaciji v bližini javne razsvetljave, zato želimo, da podate dve ponudbi, tako za vir napajanja preko javne razsvetljave in solarnega.
 • Pri ponudbi parkomata je potrebno vključiti še ostale potrebne dele in ves pritrdilni material, kar pomeni, da morajo biti vključena tudi gradbena dela in izvedba elektro inštalacij.
 • Glede davčnega potrjevanja računov na avtomatskih plačilnih blagajnah in parkomatih bo za lastnike z neustrezno programsko opremo, po 31. 12. 2022 postalo velik strošek. Po trenutno veljavnem Zakonu o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) se račune lahko potrjuje v OFFLINE načinu, kar v praksi pomeni, da mora izdani račun vsebovati le enostaven ZOI zapis, ki ga je oskrbnik blagajne v naslednjih 10 dneh dolžan poslati v davčno potrjevanje na FURS. Z uveljavitvijo nove zakonodaje pa bo morala blagajna račune potrditi preden jih natisne, torej v ONLINE načinu. Vsi klasični parkomati vseh zahtevnih informacij niso zmožni izvajati, zato želimo, da oddate ponudbo za parkomata, ki bosta zagotavljala ustrezno programsko opremo za prihodnje.

POVABILO

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za izvedbo razpisanih del. Predračun izpolnite tako, da vpišete cene na enoto in jih pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti seštejte. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Predračun mora biti veljaven do 31.8.2021.

Naročilo bo oddano ponudniku, ki bo ponudil najnižjo ceno po predračunu.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 19.2.2021 do 12.00 ure. Ponudbe prosimo pošljite izključno na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. V zadevo je potrebno navesti besedilo: »Vzpostavitev sistema parkiranja na parkirišču ob pokopališču Blejska Dobrava, št. 430-10/2021 .

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 9. 2. 2021
 • Veljavno do: 19. 2. 2021
Prebrano 1149 krat Nazadnje urejano na torek, 02 marec 2021 09:35