Javni razpisi

apr  2018 09

Popravek razpisne dokumentacije Javnega razpisa o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2018

V razpisni dokumentaciji Javnega razpisa o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2018 št. 302-3/2018, ki je bil dne 27.3.2018 objavljen na spletni strani www.jesenice.si, se popravijo Merila za vrednotenje vlog za ukrep Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov in sicer za točke razreda B.

 
Prebrano 1220 krat