Javni razpisi

jun  2017 02

Javno povabilo za organizacijo in izvedbo novoletnih prireditev v občini Jesenice

1.

Občina Jesenice poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe, društva, zavode in druge organizacije, da predložijo program novoletnih prireditev za popestritev kulturnega, tradicionalnega, praznično zabavnega dogajanja v občini Jesenice, s poudarkom na zabavnem in kulturnem programu.

2.

Namen javnega povabila:

 • organizacija, izvedba in promocija novoletnih prireditev s prazničnim programom,
 • uvrstitev dogodkov v praznični koledar prireditev

Prijavitelj v svoji vlogi obvezno navede ime, sedež in status, ter priloži podatke, na podlagi katerih bo mogoče odločiti o vlogi:

 • opis programa,
 • kraj in čas izvedbe programa,
 • predračunska vrednost izvedbe programa,
 • predstavitev organizacijske strukture in ostalih zahtev za izvedbo prireditev,
 • seznam potrebne opreme, pripomočkov in druge morebitne opreme, ki je potrebna za izvedbo in organizacijo prireditev.

3.

Obvezne sestavine programa  - Novoletne prireditve v občini Jesenice:

Organizacija in izvedba sejemskega dela prireditev najmanj v času od 29.12. 2017 do vključno 31.12.2017 (najmanj 3 dni) s težiščem prireditev v času med 17. in 20. uro, dne 31. 12. 2017 lahko tudi dlje.

Lokacija postavitve stojnic: Trg Toneta Čufarja s promenado do uvoza v podvoz/podhod Podmežakla. Načrt postavitve stojnic je priloga temu javnemu povabilu.

Organizator lahko najame 18 stojnic pri Zavodu za šport Jesenice. Organizator je dolžan zagotoviti najmanj 5 stojnic brezplačno različnim društvom in različnim neprofitnim organizacijam in zavodom, ki imajo sedež v občini Jesenice.

V primeru, da organizator najame opremo pri Zavodu za šport Jesenice, mu le ta za najeto opremo ne bo zaračunal najemnine, temveč samo manipulativne stroške, kot so npr. prevoz opreme, postavljanje in pospravljanje opreme.

Seznam opreme: http://www.zsport-jesenice.si/dox/zsj-cenik-kor1-20170331.pdf

Za vsak posamezni sejemski dan se mora izvesti zabavni ali/in kulturni program z različnimi izvajalci za različne ciljne skupine (otroci, mladi, starejši,…).

Organizator povabi k sodelovanju oziroma za popestritev programa tudi druge lokalne akterje, ki bodo s svojo ponudbo pripomogli k bolj pestremu in zabavnemu vzdušju v času sejemskega dela prireditev.

Na otvoritveni dan, ki je lahko najkasneje 29. 12. 2017, organizator obvezno vključi sprevod otrok in športnikov z lučkami od Trga Toneta Čufarja do uvoza v podhod/podvoz Podmežakla s povratkom do Trga Toneta Čufarja.

Organizacija in izvedba silvestrovanja 31.12.2017 od 22. ure do 01.01.2018 do 02. ure.

Lokacija prireditve: Trg Toneta Čufarja

Silvestrovanje mora biti organizirano z živo glasbo. Organizator mora zagotoviti tudi gostinsko ponudbo, ki najmanj vključuje brezalkoholne in alkoholne pijače.

4.

Organizator vseh prireditev je izbrani izvajalec, ki poskrbi za vse prijave in soglasja na ustrezne inštitucije (npr. Policija, Upravna enota, ipd.). Zagotovljeno mora biti varovanje vseh prireditev, zdravstvena oskrba, idr. Za silvestrovanje mora poskrbeti tudi za toaletne prostore.

Pri promocijskih aktivnostih se uporablja grb Občine Jesenice. Izvajalec mora sodelovati s TIC Jesenice na področju promocije. 

5.

Upoštevani bodo zlasti naslednji prednostni kriteriji:

 • kakovostne in inovativne prireditve,
 • tradicionalni elementi v prireditvenem programu,
 • zabavni program, namenjen večjemu številu udeležencev,
 • prireditve za otroke,
 • demonstracijski prikazi, sprevodi, ipd.

Prijavljene novoletne prireditve morajo biti izvedene najmanj v času od 29. 12. 2017 do 01. 01. 2018. Občina Jesenice bo za organizacijo in izvedbo novoletnih prireditev namenila organizatorju za sofinanciranje 12.500,00€ bruto. Obravnavane bodo le tiste ponudbe, ki bodo vključevale najmanj obvezne sestavine, ki so navedene v točki 3 tega javnega povabila.

Vloge z obrazcem, ki je obvezen del prijave, s pripisom »Ne odpiraj - javno povabilo št. 039-1/2017 lahko vložite osebno v sprejemni pisarni Občine Jesenice ali pošljete priporočeno po pošti najkasneje do 21. 06. 2017 na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Javno povabilo in obrazec prijave lahko dobite na spletni strani: www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila, razpisi in objave«.

Vse dodatne informacije dobite na tel. št. 04 5863 178, ga. Nena Koljanin, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na tel. št. 04 5869 231, ga. Alenka Justin, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

 

Št. zadeve: 039-1/2017

 

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

 

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 02.06.2017
 • Veljavno do: 21.06.2017
Prebrano 1829 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 10 julij 2017 14:59