Javni razpisi

dec  2016 09

Javni razpis za ukrep 8.4 Dela za odpravo škode in obnovo gozda

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo Javni razpis za ukrep 8.4 Dela za odpravo škode in obnovo gozda. Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu, posledica žledoloma pa je množičen napad lubadarja, ki povzroča veliko škodo v gozdovih.  Upoštevajo se stroški, ki so nastali po 30. januarju 2014 do vložitve vloge.

Podpora iz tega javnega razpisa je namenjena sledečim aktivnostim:

  • nega obnovljenih površin;
  • nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov;
  • obnova s sadnjo;
  • zaščita mladja na obnovljenih površinah;
  • priprava površin za obnovo gozda;
  • odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov in
  • vzpostavljanje gozdne higiene.

Razpisano je 700.000,00 Eur, razpis pa bo odprt dokler se sredstva ne porabijo. Razpis bo objavljen večkrat do leta 2020. Več informacij o razpisu si lahko preberete na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273  ali na INFO točki Zavoda za gozdove, OE Bled (ga. Vida Papler – Lampe 04 575-03-13, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 01.07.2016
  • Veljavno do: /
Prebrano 1649 krat