Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

PGD Hrušica, Hrušica 13, 4276 Hrušica, se dovoljuje izredna uporaba občinskih cest (delna - mobilna zapora) na Hrušici

za potrebe izvedbe prireditve »120. obletnica PGD Hrušica«, in sicer ceste s št. 152091 »Cesta čez Kopavnik«, ceste s št. 152081 (do križišča s cesto št. 653541) ter ceste s št. 653541 (do stavbe Hrušica 55a – Kulturni dom Hrušica),

22. 6. 2024, v času med 15.00 in 17.00 uro.

Podjetju Fresh Funky, Patricija Pavlič s. p., Cesta C. Tavčarja 3B, 4270 Jesenice, se dovoli

uporaba javne površine s parc. št.: 936/1, k.o. 2175, ki v naravi predstavlja Trg Toneta Čufarja,

za namen postavitve premične stojnice za prodajo blaga,

in sicer vsak torek od 28. 5. 2024 do 30. 9. 2024 med 16. in 18. uro.

Zavodu za šport Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, se dovoli uporaba javne površine – na delu zemljišča s parc. št. 936/1 k. o. Jesenice, v skupni površini 100m2, ki v naravi predstavlja vzhodni del trga Toneta Čufarja,

za potrebe izvedbe projekta MCJ na ULCI – animacije, igre, delavnice (v nadaljevanju: prireditve).

Uporaba javne površine se dovoli vsak torek ali sredo od 14. 5. 2024 do 30. 9. 2024, med 12:30 in 19. uro.

Podjetju Top – Fruit d.o.o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, se dovoli uporaba javne površine: