Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Podjetju SHARI-GO d.o.o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, se dovoli

uporaba javne površine na južni strani stavbe Cesta maršala Tita 22, na parcilni številki 371/7 k.o. Jesenice, v dolžini 3m in širini 2m (6m2) tako,

da hišica za prodajo kostanja ne zaseda parkirnega mesta za invalide

od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023 neprekinjeno med 00.00 in 24.00.

Zavodu za šport Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, se dovoli

uporaba javne površine s parc. št. 936/1 k. o. Jesenice, v skupni površini 900m2, ki v naravi predstavlja celotni del trga Toneta Čufarja,

za potrebe izvedbe prireditve Praznik slovenskega športa (postavitev stojnic).

Uporaba javne površine se dovoli od 22. 9. 2023 do 25. 9. 2023, neprekinjeno, med 00.00 uro in 24.00.

Občini Jesenice – Oddeleku za gospodarstvo, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, se dovoli

uporaba javne površine – na delu zemljišča s parc. št. 936/1 k. o. Jesenice, v skupni površini 900m2, ki v naravi predstavlja trg Toneta Čufarja,

za potrebe izvedbe prireditve Akustični večer.

Uporaba javne površine se dovoli v petek 15. 9. 2023 in soboto 16. 9. 2023, med 19.00 uro in 23:00 uro.

Podjetju Top – Fruit d.o.o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, se dovoli

uporaba javne površine na parcelni številki 2181/1 k.o. Jesenice, parkirišče na uvozu na Dobravsko ulico na Javorniku, v dolžini 3m in širini 3m (9m2) tako, da ni ovirana preglednost križišča,

za postavitev stojnice za prodajo sadja in zelenjave,

od 31. 8. 2023 do 31. 12. 2023 neprekinjeno med 00.00 in 24.00.

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave