Javne objave

okt 2014 20

Namera o sklenitvi služnostne pravice Jeko-in

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) ter tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine s parc. št. 1458/14 k.o. 2175 – Jesenice objavlja namero, da bo s podjetjem Jeko-in, javno komunalno podjetje, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice sklenila Služnostno pogodbo za ustanovitev neprave stvarne služnosti uporabe služeče nepremičnine s parc. št. 1458/14 k. o. 2175 – Jesenice, za potrebe rušitve in gradnje objekta na nepremičnini s parc. št. 611/3 k. o. 2175 – Jesenice, skladno s projektno dokumentacijo in upravnimi dovoljenji, ter dostopa preko služeče nepremičnine do nepremičnine s parc. št. 611/3 k. o. 2175 – Jesenice, vse v korist Jeko- in-a, javno komunalnega podjetja, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-53/2014

Prebrano 2601 krat