Javne objave

maj 2014 23

Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2014

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, na podlagi 218.c in 218.č člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 102/2004 in spr.) objavlja

JAVNO NAZNANILO
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2014

Podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, s katerimi razpolaga Občina Jesenice, bodo na vpogled vsem lastnikom stavb in delov stavb ter lastnikom zemljiških parcel, ki so po določbah Zakona o graditvi objektov zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

Razgrnitev podatkov bo v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, soba P8, v času uradnih ur in sicer za:

  • fizične osebe: ponedeljek, sreda in petek
  • pravne osebe: torek in četrtek – po predhodnem dogovoru

od 26. 5. 2014 do vključno 6. 6. 2014

Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne strinja s podatki občine, mora v roku enega meseca od javnega naznanila predlagati vpis novih podatkov. Če zavezanec tega v zakonsko določenem roku ne predlaga, se šteje, da so podatki občine pravilni, skladno z 218. a in 218. č členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 102/2004 in spr.)

V odprtem roku razgrnitve podatkov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, na istem naslovu sprejema od zavezancev tudi nove registracijske podatke in vse druge spremembe v zvezi z lastništvom (uporabo, najemom) zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, površino stanovanjskih in poslovnih prostorov ter komunalno opremljenostjo zemljišča. Zavezanci so dolžni posredovati podatke za enotno evidenco po 14. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Jesenice (Ur.list. RS, št.46/2008 in spr.).

Številka : 422-3/2014

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Prebrano 1800 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 09 junij 2014 14:48