Javne objave

maj 2014 19

Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) ter tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine s parc. št. 26/13 k.o. 2178 – Koroška Bela, objavlja namero, da bo z Janezom Pretnarjem, Cesta Ivana Cankarja 28, 4270 Jesenice sklenila Služnostno pogodbo za ustanovitev stvarne služnosti dostopa preko služeče nepremičnine s parc. št. 26/13 k.o. 2178 – Koroška Bela do gospodujoče nepremičnine s parc. št. 46/0 k.o. 2178 – Koroška Bela, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 46/0 k.o. 2178 – Koroška Bela.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-91/2014

Prebrano 1513 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 19 maj 2014 14:23