Javne objave

apr  2014 08

Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) ter tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine s parc. št. 902/31 k.o. 2175 – Jesenice, kot služnostni zavezanec, objavlja namero, da bo s služnostnim upravičencem Anepremičnine d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, sklenila služnostno pogodbo za ustanovitev služnosti izgradnje dovozne ceste in komunalne infrastrukture na služeči nepremičnini s parc. št. 902/31  k.o. 2175 - Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-30/2014

Prebrano 1789 krat Nazadnje urejano na torek, 08 april 2014 14:19