Javne objave

apr  2014 07

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), župan Občine Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, v skladu s 1. odstavkom 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe), ZVEZI DRUŠTEV PRIJATELJEV MLADINE JESENICE, Pod gozdom 2, 4270 Jesenice, v brezplačno uporabo oddaja Otroško letovišče Pinea – Novigrad in sicer prvenstveno za namen organiziranja letovanja predšolskih in šolskih otrok z območja občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.  

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

 

Številka: 478-20/2014

Prebrano 1825 krat