Javne objave

mar  2014 31

Namera o sklenitvi zakupne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), župan Občine Jesenice objavlja naslednjo:

NAMERO

Občina Jesenice bo, na podlagi metode neposredne pogodbe, z zainteresiranimi občani, sklenila Zakupne pogodbe za vrtove, ki so urejeni na zemljiščih s parc.št. 519 in s parc. št. 522/9 k.o. Jesenice.
 
Pogodbe se bodo sklepale na sedežu Krajevne skupnosti Cirila Tavčarja in sicer po  preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Prebrano 1617 krat