Javne objave

mar  2014 10

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe Energetika-ŽJ d.o.o.

Številka: 478-73/2011

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spr.) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.), Občina Jesenice  objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Jesenice, bo z Energetiko-ŽJ, d.o.o. sklenila Menjalno pogodbo, s katero bo nepremičnini s parc. št. 2374/1 k.o. 2175 – Jesenice (ID 6086789) in s parc. št. 484/6 k.o. 2177 – Javorniški Rovt (ID 6086793), ki sta v njeni lasti, zamenjala za nepremičnini s parc. št. 2377/2 k.o. 2175 – Jesenice (ID 6086787) in 33/4 k.o. 2177 – Javorniški Rovt (ID 4865797), ki so v lasti Energetike-ŽJ, d.o.o. .

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

ŽUPAN OBČINE JESENICE
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 2243 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 10 marec 2014 07:05