Javne objave

mar  2014 04

Ponovno ocenjevanje škode po ujmi

V postopku zbiranja in ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 Občina Jesenice zbira obrazce in ocenjuje škodo na:

Izpolnjene obrazce oškodovanci oddajo na Občino Jesenice do 10.3.2014.

Lastnik gozda oziroma oškodovanec opravi priglasitev škode v gozdu na obrazcu 1, kjer nujno izpolni podatek o katastrski občini in parcelni številki ter se podpiše in obrazec do 10.3.2014 odda na občini. Podatki o vrednosti parcel, njeni površini in deležu poškodovanosti bodo pripisani iz baz podatkov Geodetske uprave in Zavoda za gozdove Slovenije.

Zavod za gozdove ocenjuje tudi škodo na gozdnih cestah, škodo na kulturni dediščini-park ocenjujejo komisije Zavoda za varstvo kulturne dediščine, škodo na vodotokih ocenjuje Agencija RS za okolje, škodo v gospodarstvu pa ocenjuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na podlagi obvestila Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se škoda v travniških sadovnjakih ne ocenjuje.

Prebrano 2803 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 10 marec 2014 09:06