Javne objave

feb  2014 24

Namera o prodaji nepremičnin

Številka: 478-110/2013

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnin (zemljišč) s parc. št. 481/3 k.o. 2175 – Jesenice, s parc. št. 481/15 k.o. 2175 - Jesenice in s parc. št. 481/17 k.o. 2175 - Jesenice, objavlja namero o prodaji nepremičnin (zemljišč) s parc. št. 481/3 k.o. 2175 – Jesenice, s parc. št. 481/15 k.o. 2175 - Jesenice in s parc. št. 481/17 k.o. 2175 - Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 3283 krat