Javne objave

feb  2014 20

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče s parc. št. 276/20 k.o. 2175 - Jesenice

Številka: 478-48/2012

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spr.) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.), Občina Jesenice  objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Jesenice bo, kot lastnica nepremičnine (zemljišče) s parc. št. 276/20 k.o. 2175 - Jesenic, po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice, sklenila neposredno pogodbo za zemljišče s parc. št. 276/20  k.o. 2175 - Jesenice.

ŽUPAN OBČINE JESENICE
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 2389 krat