Javne objave

jan  2014 07

Namera o prodaji nepremičnine

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnin (zemljišč) s parc. št. 404/6 k.o. 2175 - Jesenice in s parc. št. 404/7 k.o. 2175 - Jesenice, objavlja namero o prodaji nepremičnin (zemljišč) s parc. št. 404/6 k.o. 2175 - Jesenice in s parc. št. 404/7 k.o. 2175 - Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

   OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-111/2013

Prebrano 1985 krat Nazadnje urejano na sreda, 08 januar 2014 11:03