Javne objave

nov  2013 18

Namera o sklenitvi najemne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine s parc. št. 1602/42 k.o. 2175 - Jesenice, objavlja namero, da bo z Janjo Černenšek, Cesta Toneta Tomšiča 76, 4270 Jesenice, sklenila Pogodbo o najemu stavbnega zemljišča s parc. št. 1602/42 k.o. 2175 – Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

 

Številka: 478-81/2013

Prebrano 2841 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave