Javne objave

nov  2013 15

Namera o sklenitvi najemne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine s parc. št. 1602/41 k.o. 2175 - Jesenice, objavlja namero, da bo z Olgo Grubišič, Cesta Toneta Tomšiča 75, 4270 Jesenice, sklenila Pogodbo o najemu stavbnega zemljišča s parc. št. 1602/41 k.o. 2175 – Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-80/2013

Prebrano 2329 krat Nazadnje urejano na petek, 15 november 2013 14:12