Javne objave

nov  2013 14

Namera o sklenitvi najemne pogodbe - Stentor

Številka: 94-2013

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spr.), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice (UL RS št. 26/2011 in spr.)  ter 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spr.), Zavod za šport Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

 

Zavod za šport Jesenice objavlja namero, da bo z STENTOR d.o.o., Zabreznica 1/d Žirovnica, sklenil Najemno pogodbo za del nepremičnine s parc. št. 717/5. k.o. Jesenice, gostinski lokal v 1. nadstropju Športne dvorane Podmežakla, in sicer za obdobje 7 let do 1.8.2021 z možnostjo podaljšanja.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Zavoda za šport Jesenice.

Zavod za šport Jesenice

direktor:

Zoran Kramar

Prebrano 2383 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave