Javne objave

nov  2013 14

Namera o sklenitvi najemne pogodbe - Tom Jug

Številka: 93-2013

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spr.), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice (UL RS št. 26/2011 in spr.)  ter 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spr.), Zavod za šport Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

 

Zavod za šport Jesenice objavlja namero, da bo z Tom Jug s.p., Ledarska ulica 6, 4270 Jesenice, sklenil Najemno pogodbo za del nepremičnine s parc. št. 717/10. k.o. Jesenice v izmeri 50 m² , in sicer za obdobje 1 leta z možnostjo podaljšanja.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Zavoda za šport Jesenice.

Zavod za šport Jesenice

direktor:

Zoran Kramar

Prebrano 3201 krat