Javne objave

okt 2013 29

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: 122-35/2013

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 4. odstavka 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), Občina Jesenice  objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Jesenice, kot lastnica nepremičnin s parc. št. 708/4 in 705/10 obe k.o. 2175 – Jesenice, bo s Teniškim klubom Jesenice sklenila Pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice za obstoječa teniška igrišča s pripadajočim zemljiščem na katerem stoji objekt.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

ŽUPAN OBČINE JESENICE
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 2128 krat