Javne objave

avg 2013 02

Namera o ustanovitvi stavbne pravice

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in četrtega odstavka 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

NAMERO

Občina Jesenice, kot  lastnica nepremičnine s parc. št. 716/4 k.o. 2175 - Jesenice, objavlja namero, da bo z družbo ELEKTRO GORENJSKA d.d., Kranj, sklenila Pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice in sicer za gradbeni inženirski objekt - transformatorska postaja Ledarna, zgrajena na parc. št. 716/4 k.o. 2175 - Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

 

Številka: 478-64/2013

Prebrano 2494 krat