Javne objave

jul  2013 30

Javno naznanilo o objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za dogradiev predora Karavanke

Na podlagi šestega odstavka 19. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za dograditev predora Karavanke

I.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, kot koordinator priprave državnih prostorskih načrtov (v nadaljnjem besedilu: koordinator), objavlja pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za dograditev predora Karavanke (v nadaljnjem besedilu: pobuda), ki jo je dne 16. 7. 2013 podalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: pobudnik). Pobudo je pod številko 2013/DPN-018, julija 2013 izdelal Urbis d.o.o., Maribor.

II.

Pobuda bo od 7. avgusta 2013 do 9. septembra 2013 objavljena v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (pod »aktualno/državni prostorski načrti/javne razgrnitve in seznanitve«).

III.

V obdobju iz prejšnjega odstavka bosta koordinator in pobudnik z namenom podrobnejše seznanitve javnosti organizirala naslednji posvet:

- 7. 8. 2013 s pričetkom ob 16.00 v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

Javnost ima možnost v roku 30 dni od objave pobude na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor nanjo dati predloge, priporočila, usmeritve in mnenja. Le-te lahko javnost do 9. septembra 2013 poda na posvetu ali jih pošlje na naslov Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, Ljubljana, ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »Pobuda za DPN dograditev predora Karavanke«.

Koordinator in pobudnik bosta skupaj z investitorjem - Dars d.d. in izdelovalcem - Urbis d.o.o analizirala prispele predloge, priporočila, usmeritve in mnenja javnosti. Na podlagi analize bo koordinator pripravil osnutek sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta in ga poslal v obravnavo prostorski konferenci.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v analizi. Osebe, ki ne želijo, da se v analizi objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.


Gradivo za javno predstavitev pobude je na spodnji povezavi.

http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/

mag. Tanja Bogataj
generalna direktorica
Direktorata za prostor

Prebrano 3337 krat Nazadnje urejano na petek, 23 avgust 2013 12:14

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave