Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

feb  2024 09

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji stvarnega premoženja »Otroško letovišče Pinea – Novigrad« v najem

Številka: 478-12/2024

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 5., 9. in 52. člena ter 5. točke 1. odstavka 65. člena v povezavi s 57. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 - ZORR) in 19. člena, v povezavi z 20. členom,  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO
O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA »OTROŠKO LETOVIŠČE PINEA – NOVIGRAD« V NAJEM

Opis predmeta oddaje v najem:                           

V najem se oddajajo nepremičnine: parcela št. 1519 k.o. 301949 Novigrad, v izmeri 268 m2 in parcela št. 1545 k.o. 301949 Novigrad, v izmeri 21.259 m2, kar v naravi predstavlja Otroško letovišče Pinea pri Novigradu, Republika Hrvaška, Ul. Kastanija 3, 52466 Novigrad, skupaj z vsemi objekti, zgrajenimi na nepremičninah in z vso opremo.

Najemno obdobje in namen oddaje:

Nepremičnine se oddajajo za dobo 3 (treh) let, za namen letovanja predšolskih in šolskih otrok.

Najemnik je dolžan kriti vse obratovalne stroške, stroške rednih vzdrževalnih del, stroške nadzora in varovanja ter stroške premoženjskega zavarovanja, vezane na uporabo nepremičnin in objektov.

Cena najema:

Za najem navedenih nepremičnin se zaračunava letna najemnina, ki znaša 30.000,00 EUR.

V skladu s 27. členom ZDDV-1 se DDV ne obračuna.

Najemnina se plačuje dvakrat letno, na podlagi izstavljenega računa Občine Jesenice, in sicer v sledečih vrednostih:

  • 50 % vrednosti letne najemnine – prvi obrok do 31. 8. tekočega leta;
  • 50 % vrednosti letne najemnine – drugi obrok do 30. 11. tekočega leta.

Pravočasno plačilo posameznih obrokov najemnine je bistvena sestavina pogodbe.

Rok za prejem izjave o interesu ter oblika in pogoji, pod katerimi se predloži ponudba:

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Kot pravočasna se šteje izjava, dostavljena na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, ali izjava, ki bo v navedenem roku prispela pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bo oddana na pošto s priporočeno poštno pošiljko, najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasna izjava se v nadaljnjem postopku ne bo upoštevala.

Sklenitev pogodbe:

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Pogodba se bo sklenila na način videno - oddano.

Če bo za najem nepremičnin zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu ravnanja z nepremičnim premoženjem osebe javnega prava je Alja Velikajne, tel.: (04) 5869 302. Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Prebrano 357 krat Nazadnje urejano na petek, 09 februar 2024 10:50