Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

feb  2024 05

Javni poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice

Številka:             014-6/2024
Datum:               5. 2. 2024

Na podlagi 74. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/2016 in 134/2023) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV
za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice poziva člane občinskega sveta, politične stranke in širšo zainteresirano javnost v občini Jesenice k podaji predlogov za imenovanje - zamenjavo enega (1) predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice.

Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1 (Ur. list RS, št. 26/2011, 30/2011, 29/2018, 52/2022, 133/2022 in 63/2023) Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev.

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Občinski svet Občine Jesenice je na svoji 23. redni seji dne 3. 2. 2022 v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice imenoval predstavnike Občine Jesenice, ki se jim mandat izteče leta 2026. Ker je predstavnica ustanovitelja podala odstopno izjavo, je potrebno izvesti postopek za imenovanje novega predstavnika ustanovitelja v sedanjemu Svetu javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice.

Predlog kandidature mora biti sestavljen v pisni obliki (obrazec je priloga javnega poziva) in mora vsebovati:

  • navedbo predlagatelja kandidature in njegov podpis
  • navedbo funkcije oziroma organa, na katerega se nanaša predlog kandidature
  • osebne podatke predlaganega kandidata/kandidatke
  • podatke o strokovni izobrazbi in zaposlitvi kandidata/kandidatke
  • podpisano soglasje predlaganega kandidata/kandidatke
  • soglasje o uporabi osebnih podatkov kandidata/kandidatke (priloga 1) ter
  • obrazložitev in utemeljitev predloga (priloga 2) – v obrazložitve navedite delovne izkušnje kandidata/kandidatke, poznavanje poslovanja javnega zavoda, poznavanje področne zakonodaje ter druge reference zaradi katerih je kandidat/kandidatka primeren za opravljanje funkcije v svetu javnega zavoda.

Kandidati bodo povabljeni na kratko osebno predstavitev na sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Rok za oddajo predlogov je do vključno torka, 27. 2. 2024.

Predloge posredujte na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., s pripisom »Predlog za imenovanje - zamenjavo predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 200 ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Prebrano 245 krat Nazadnje urejano na četrtek, 29 februar 2024 20:18