Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

feb  2024 02

Javno naznanilo o objavi študije variant predinvesticijske zasnove za državno prostorsko načrtovanje za ureditev platoja Karavanke

Direktorat za prostor in graditev Direktorat za prostor in graditev

Na podlagi tretjega odstavka 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) v zvezi s šestim odstavkom 87. člena in prvim odstavkom 88. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22- odl. US) Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o objavi študije variant (utemeljive rešitve)/predinvesticijske zasnove za državno prostorsko načrtovanje za ureditev platoja Karavanke

I.

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev naznanja javno razgrnitev:

  • Študije variant (utemeljitve rešitve)/predinvesticijske zasnove za DPN za ureditev platoja Karavanke (izdelal JV LUZ d.d. in PNZ d.o.o., št naloge 8963, januar 2023, dopolnitev september 2023;
  • povzetka za javnost;
  • strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve študije variant.

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo od 5. februarja 2024 do 6. marca 2024 javno razgrnjeno:

  • na Ministrstvu za naravne vire in prostor, Direktoratu za prostor in graditev, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana,
  • v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Gradivo iz prejšnje točke bo v obdobju iz prejšnjega odstavka javno razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnem portalu GOV.SI (povezava: Državno prostorsko načrtovanje | GOV.SI).

III.

Javna obravnava bo potekala v sredo, 14. februarja 2024, s pričetkom ob 16.00, v dvorani Kolpern Fužinska cesta 2, 4270 Jesenice.

Javnost ima možnost v času javne razgrnitve, dati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo: – pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe),

  • po pošti na naslov: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev, Dunajska cesta 48, Ljubljana, s pripisom »DPN plato Karavanke«,
  • elektronsko na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »DPN plato Karavanke«.

Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletnem portalu GOV.SI.

Ministrstvo za naravne vire in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo bosta preučili pripombe in predloge in do njih zavzeli stališče, ki bo objavljeno na spletnem portalu GOV.SI in posredovano udeleženi občini.

Pri dajanju pripomb in predlogov bodo osebni podatki objavljeni le, če posameznik to označi na obrazcu za podajo pripomb in predlogov oziroma, če posameznik soglašanje z objavo posebej navede v podani pripombi oziroma predlogu.

Damijan URANKER
NAMESTNIK GENERALNEGA DIREKTORJA
DIREKTORATA ZA PROSTOR IN GRADITEV

Št. 35008-5/2020-2550-78

Ljubljana, dne 31. januarja 2024.

Prebrano 760 krat Nazadnje urejano na torek, 26 marec 2024 16:34

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave