Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

jan  2024 16

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja

Predmet prodaje so motorna vozila.

Številka:          371-11/2024
Datum:            16. 1. 2024

Občina Jesenice na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, ZSPDSLS-1) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
O PRODAJI PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Predmet prodaje so motorna vozila.

  1. Osebno vozilo znamke: RENAULT MEGANE, izklicna cena: 500,00 EUR brez davka
  2. Osebno vozilo znamke: RENAULT KANGOO, izklicna cena: 500,00 EUR brez davka
  3. Osebno vozilo znamke: VW PASSAT, izklicna cena: 500,00 EUR brez davka         

Vozila niso vozna, nimajo ključev, prepis ni možen. Ogled vozil je možen na lokaciji Zbirni center Jesenice, Cesta Franceta Prešerna, v času uradnih ur in po predhodnem dogovoru na tel.: 04 5869 357. Možen je odkup posameznega vozila. Rok za sprejem ponudbe je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Prijava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: občTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20- dnevnega roka od objave predmetne namere, prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Občine Jesenice oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.    

V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku roka za oddajo ponudb. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8 (osmih) dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Motorno vozilo bo prodano po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Več v priloženi nameri.

Prebrano 302 krat Nazadnje urejano na sreda, 17 januar 2024 10:08

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave