Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

jul  2023 20

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v najem

Poslovni prostor se nahaja v objektu Pokopališča Blejska Dobrava – stavba 686 k.o. 2176 Blejska Dobrava, ki obsega t.i. sprejemno pisarno (v obsegu 22,08 m2), razstavni prostor 1 (v obsegu 14,80 m2) ter razstavni prostor 2 (v obsegu 8,80 m2).

Številka: 478-39/2023

Na podlagi 5., 9. in 52. člena ter 2. točke 65. člena v povezavi s 57. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena, v povezavi z 20. členom,  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O  ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

Opis predmeta oddaje v najem:

Poslovni prostor se nahaja v objektu Pokopališča Blejska Dobrava – stavba 686 k.o. 2176 Blejska Dobrava, ki obsega t.i. sprejemno pisarno (v obsegu 22,08 m2), razstavni prostor 1 (v obsegu 14,80 m2) ter razstavni prostor 2 (v obsegu 8,80 m2).

Najemno obdobje in namen oddaje:

Prostor se oddaja za dobo do dveh let, za namen opravljanja cvetličarsko-vrtnarske dejavnosti. Poslovni prostor se oddaja v najem brez opreme in za obdobje po 15.10.2023.

Zraven najetih prostorov ima najemnik pravico do souporabe prostora v avli za potrebe dostopa do prostorov ter sanitarij v kleti.

Najemnik je dolžan plačevati tudi stroške, vezane na uporabo prostorov:

  • ogrevanja prostorov;
  • čiščenja prostorov,
  • davka na nepremičnine oziroma nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
  • elektrike,
  • fizičnega in tehničnega varovanja,
  • zavarovanja nepremičnine; v deležu glede na obseg najetega prostora na celotno uporabno površino poslovne stavbe in
  • stroške komunalnih storitev (poraba pitne vode, odvoz komunalnih odpadkov, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ipd.) po številu uporabnikov prostora in
  • druge stroške določene z najemno pogodbo.

Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora oddati v podnajem.

Cena najema:

Za najem poslovnih prostorov se zaračunava mesečna najemnina in obratovalni stroški. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 393,30 EUR in se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin. V najemnino ni vštet morebitni davek na dodano vrednost.

Najemnina se plačuje mesečno vnaprej, v roku 8 dni od izdaje računa, pravočasno plačilo celotne mesečne najemnine je bistvena sestavina pogodbe.

Rok za prejem izjave o interesu:

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Kot pravočasna se šteje izjava, dostavljena na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, ali izjava, ki bo v navedenem roku prispela pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bo oddana na pošto s priporočeno poštno pošiljko, najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasna izjava  se v nadaljnjem postopku ne bo upoštevala.

Sklenitev pogodbe:

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.  Pogodba se bo sklenila na način videno - oddano, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Če bo za najem poslovnih prostorov zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu ravnanja z nepremičnim premoženjem osebe javnega prava je Matej Smukavec, tel.: (04) 5869 280. Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Prebrano 515 krat Nazadnje urejano na četrtek, 17 avgust 2023 09:52

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave