Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

jun  2023 05

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

Številka: 478-58/2022

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 900/22, v izmeri 56 m2; najnižja ponudbena cena znaša 3.136,00 EUR. Nepremičnina dejansko v naravi predstavlja zemljišče ob kategorizirani občinski cesti št. 152171 Krožno križišče – Doka, nasproti stavbe Skladiščna ulica 6, Jesenice. Predmetna nepremičnina se prodaja z namenom zunanje ureditve (bočna parkirna mesta vzdolž Skladiščne ulice) novo gradnje poslovno-stanovanjske stavbe Skladiščna ulica 6. Po predmetni nepremičnini potekajo vodi gospodarske javne infrastrukture (plinovod, vročevod, vodovod, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava), za katere si bo Občina Jesenice izgovorila brezplačno nepravo stvarno služnost vzdrževanja v javno korist (grafična situacija je priloga namere).

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Kot pravočasna se bo štela izjava, dostavljena na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, in izjava, ki bo v navedenem roku prispela pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bo oddana na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasne izjave  se v nadaljnjem postopku ne bodo upoštevale. V primeru izraženega interesa več oseb bodo opravljena pogajanja.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Kupnina mora biti plačana v roku 15 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Plačilo stroškov izvedbe pravnega posla se natančno uredi v prodajni pogodbi.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Matej Smukavec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št. (04) 5869 280.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Prebrano 467 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 05 junij 2023 11:07

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave