Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

feb  2023 24

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za brezplačno uporabo večnamenske dvorane na Blejski Dobravi 44

Številka: 6/2023

Občina Jesenice na podlagi 9., 52. in 68. člena, v povezavi z 57. členom, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1), in 19. člena, v povezavi z 20. členom, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za brezplačno uporabo prostorov v poslovni stavbi z ID znakom: stavba 2176-321, na naslovu Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava: večnamenska dvorana s površino 143,58 m2 in s pripadajoči prostori (balkonom, avlama, zaodrjem, sanitarijami, stopniščem in hodnikom) s skupno površino 68,76 m2 in sicer:

  • v petek17. marca od 9:30 do 12:30 ure.

Pogodbo o brezplačni uporabi je mogoče skleniti z uporabnikom, ki izpolnjuje pogoje iz 68. člena ZSPDSLS-1 3. alineja 1. odstavka (z osebo javnega prava za opravljanje javnih nalog; nevladno organizacijo, ki ji je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere ji je podeljen status;  mednarodno organizacijo, katere članica je Republika Slovenija in ima na njenem ozemlju svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno, za izvajanje njenih nalog) in socialnim podjetjem, povzeto, kot je v zakonu.

Uporabnik, s katerim bo sklenjena pogodba, je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge stroške, določene v pogodbi, po veljavnem ceniku (v nadaljevanju stroški).

Rok za oddajo izjave o interesu/ ponudbe je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v pisarni Krajevne skupnosti Blejska Dobrava, pisno na naslov: Krajevna skupnost Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Upoštevane bodo vse izjave, dostavljene na sedež Krajevne skupnosti Blejska Dobrava do izteka 20- dnevnega roka od objave predmetne namere, izjave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Krajevne skupnosti Blejska Dobrava oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasne izjave se v nadaljnjem postopku ne bodo upoštevale. 

V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o pogojih pravnega posla.

Pogodba o brezplačni uporabi bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom, po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Stroški bodo obračunani na podlagi dejanske uporabe nepremičnine. Uporabnik jih je dolžan plačati v roku 15. dni od izdaje računa s strani Občine Jesenice.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu brezplačne uporabe je Tina Svetlin, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 045 874 267.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Mag. Peter Bohinec

Prebrano 294 krat Nazadnje urejano na torek, 16 maj 2023 14:03

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave