Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

dec  2022 16

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem telovadnice Blejska Dobrava

Na podlagi 9. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), v povezavi s 57. členom ZSPDSLS-1, Občina Jesenice objavlja naslednjo

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za najem telovadnice na naslovu Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava

Oddaja se telovadnica  s površino 103,03 m2 in s pripadajoči prostori (sanitarijami 13,02 m2, garderobe 5,90 m2 in hodniki 32,99 m2) s skupno površino 154,94 m2 (v nadaljevanju večnamenska dvorana), v terminih:

  • vsak ponedeljek, sredo in petek od 17.00 do 18.30 ure v času od 1. januarja do 30. junija ter od 1. septembra do 31. decembra 2023, razen ob dela prostih dnevih in praznikih
  • vsak torek, sreda, petekod 18.30 do 21.00 ure v času od 1. januarja do 30. aprila ter od 1. septembra do 31. decembra 2023, razen ob dela prostih dnevih in praznikih,
  • vsak četrtek od 18.30 do 19.30 ure v času od 1. januarja do 30. aprila ter od 1. oktobra do 17. decembra 2023, razen ob dela prostih dnevih in praznikih

Najnižja ponudbena cena za najem telovadnice znaša 6,10 EUR na uro. Dodatno se plačajo obratovalni stroški v pavšalni višini 1,40 EUR na uro, oboje povišano za pripadajoči DDV.

Rok za izjavo o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Prijava se odda na priloženem obrazcu v prostorih Krajevne skupnosti Blejska Dobrava, pisno na naslov Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Krajevne skupnosti Blejska Dobrava do izteka 20- dnevnega roka od objave predmetne namere, prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Krajevne skupnosti oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave te namere.

V primeru izraženega interesa več potencialnih najemnikov bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla in bodo najemne pogodbe sklenjene z najugodnejšimi ponudniki za posamezne termine.

Najemne pogodbe bodo sklenjene po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Najemnina in obratovalni stroški se plačujejo po številu ur uporabe, enkrat mesečno, za pretekli mesec. Pravočasno in celotno plačilo najemnine ter obratovalnih stroškov je bistvena sestavina pogodbe.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Vse dodatne informacije o najemu večnamenske dvorane so na voljo na Krajevni skupnosti Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava, tel.: 04/5874-267, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Prebrano 374 krat Nazadnje urejano na petek, 16 december 2022 14:56