Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

nov  2022 16

Javna obravnava Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice

Javna obravnava Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice Foto: Gregor Vidmar

Lokalni energetski koncept (LEK) Občine Jesenice je koncept razvoja lokalne skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije ter način oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, soproizvodnje, odvečne toplote in iz drugih virov. Dokument celovito ocenjuje možnosti in predlaga rešitve na področju energetske oskrbe lokalne skupnosti. Pri tem upošteva dolgoročni razvoj lokalne skupnosti na različnih področjih in obstoječe energetske kapacitete. Namenjen je povečevanju ozaveščenosti in informiranosti porabnikov energije ter pripravi ukrepov na področju učinkovite rabe energije in uvajanja novih energetskih rešitev. Obsega analizo obstoječega stanja na področju energetske rabe in oskrbe z energijo. Na osnovi analize so predlagani možni prihodnji koncepti energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih (stanovanja, industrija, obrt, javne stavbe itd). Dokument vsebuje pregled možnosti izrabe lokalnih obnovljivih virov energije, kar povečuje zanesljivost oskrbe s toploto in električno energijo v lokalni skupnosti. Predlagani projekti sočasno prinesejo tudi zmanjševanje emisij in onesnaženosti okolja. Lokalni energetski koncept zajema akcijski načrt, kjer so projekti tudi ekonomsko ovrednoteni, ter terminski načrt. Določa potencialne nosilce projektov, kar prinaša večjo verjetnost izpeljave projektov, ki jih lokalni energetski koncept začrta.

Dokument je trenutno v fazi osnutka, ki ga dajemo v javno obravnavo. Najdete ga v prilogah pod prispevkom. Vso zainteresirano javnost vljudno vabimo, da si osnutek dokumenta ogledate in v času javne obravnave, med 16. 11. in 30. 11. 2022, pisno ali na elektronski naslov pošljete svoje pripombe in predloge na dokument, in sicer:

  • po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (z navedbo zadeve: "LEK Občine Jesenice") ali
  • pisno na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Pripombe morajo biti ustrezno obrazložene.

NAGOVOR ŽUPANA

Spoštovani občanke in občani občine Jesenice,

pred vami je osnutek Lokalnega energetskega koncepta, zelo pomembnega dokumenta, ki bo za obdobje prihodnjih desetih let postavil najpomembnejše usmeritve Občine Jesenice na energetskem področju.

Skrbno ravnanje z energijo je zapoved, ki jo poznamo že vrsto let. Doslej smo temu posvečali del naše pozornosti. Letošnji dogodki v Ukrajini so bistveno vplivali na globalne energetske trge in bistveno povečali občutljivost ljudi za s tem povezana vprašanja po vsem svetu, pri nas v Sloveniji in tudi v občini Jesenice.

Osnutek Lokalnega energetskega koncepta (LEK) je nastal ob zavedanju, da zahodne države, med katere sodi tudi Slovenija, porabijo znatne količine energije za vzdrževanje obstoječega načina življenja oziroma za zagotavljanja razmeroma visokega življenjskega standarda.

Zavedamo se tudi, da nimamo vpliva na oblikovanje cen energentov na svetovnih trgih. Cene so se letos dvignile v nebo. To pomeni, da se je tudi cena zagotavljanja visoke ravni življenjskega standarda dvignila. Razmere nas tako silijo v premislek, ali bomo v prihodnje ob rekordno visokih cenah energentov še zmogli zagotavljati ta standard ali pa bo našim zmožnostim treba prilagoditi naše življenjske navade.

Osnutek Lokalnega energetskega koncepta, ki je pred vami, je odgovor Občine Jesenice na pereča vprašanja, ki se dotikajo vseh nas. Želimo si, da bi se občanke in občani kot tudi podjetja, društva, ustanove in druge organizacije opredelili do rešitev, ki so jih v pričujočem osnutku LEK zasnovali strokovnjaki z različnih področij, in nam sporočijo svoje komentarje, pripombe in predloge dopolnitev.

Želimo, da nastane dokument, ki bo na eni strani odgovarjal na izzive našega časa ter hkrati našim ljudem in organizacijam ponudil čim bolj učinkovite mehanizme za soočanje z zahtevnimi razmerami.

Le na ta način, torej s skupnimi močmi, lahko nastane učinkovit dokument in vabim vas k sodelovanju.

 

Blaž Račič,
župan občine Jesenice

Prebrano 935 krat Nazadnje urejano na četrtek, 15 december 2022 11:03