Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

jul  2022 08

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine

Številka:             478-31/2022
Datum:               8. 7. 2022

Občina Jesenice na podlagi 5., 9., 65. in 52. člena, v povezavi s 57. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), ter 19. člena, v povezavi z 20. členom, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za oddajo v najem dela nepremičnin z ID znakom: parcela 2176 634/1, parcela 2176 634/2 in parcela 2176 734/1, stavbno zemljišče v okvirni  izmeri 180 m2, in sicer za namen postavitve in obratovanja začasnih objektov oziroma nezahtevnih objektov, zaradi preselitve cvetličarne iz stavbe na naslovu Blejska Dobrava 117C (obnova stavbe) na novo lokacijo. Obseg oddaje dela predmetnih nepremičnin je razviden iz priložene grafične situacije.

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Kot pravočasna se šteje izjava, dostavljena na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, ali izjava, ki bo v navedenem roku prispela pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bo oddana na pošto s priporočeno poštno pošiljko, najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasna izjava  se v nadaljnjem postopku ne bo upoštevala. V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Najemno razmerje se sklepa za določen čas, dobo 5 let šteto od sklenitve pogodbe dalje. Izhodiščna (najnižja) letna najemnina, glede na okvirno izmero stavbnega zemljišča, znaša 432,00 EUR. Pogodbeno dogovorjena letna najemna, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin, v primeru deflacije pa ne more biti nižja od nominalnega zneska pogodbeno dogovorjene letne najemne. DDV se v skladu z 2. točko prvega odstavka 44. člena ZDDV-1 za površine na katerih bodo postavljeni začasni oziroma nezahtevni objekti ne obračuna, obračuna pa se za parkirne površine. Najemnina se plačuje letno vnaprej, v roku 8 dni od izdaje računa, pravočasno plačilo letne najemnine je bistvena sestavina pogodbe. Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati tudi obratovalne stroške povezane z uporabo začasnih oziroma nezahtevnih objektov (obratovanje cvetličarne). Pravočasno plačilo letne najemnine je bistvena sestavina pogodbe.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu ravnanja z nepremičnim premoženjem osebe javnega prava je Matej Smukavec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št.: 04 5869 280. Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Prebrano 418 krat Nazadnje urejano na petek, 08 julij 2022 12:27

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave