Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

jul  2021 27

Javni poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice

Številka:             014-52/2021
Datum:               27. 7. 2021

Na podlagi 74. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/2016) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV
za evidentiranje kandidatov za predstavnike Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice poziva člane občinskega sveta, politične stranke in širšo zainteresirano javnost v občini Jesenice k podaji predlogov za imenovanje treh (3) predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.

Na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB 1 (Ur. list RS, št. 26/2011, 82/2013, 49/2016, 35/2017, 39/2018 in 69/2019) Svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, en predstavnik delavcev javnega zavoda in en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.

Tri predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda imenuje Občinski svet Občine Jesenice, in sicer dva predstavnika s področja športa in enega predstavnika z drugih področij dela z mladimi. Mandat članov Sveta zavoda traja 4 leta in so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

Predlog kandidature mora biti sestavljen v pisni obliki (obrazec je priloga javnega poziva) in mora vsebovati:

  • navedbo predlagatelja kandidature in njegov podpis
  • navedbo funkcije oziroma organa, na katerega se nanaša predlog kandidature
  • osebne podatke predlaganega kandidata
  • podatke o strokovni izobrazbi in zaposlitvi kandidata
  • podpisano soglasje predlaganega kandidata
  • soglasje o uporabi osebnih podatkov kandidata – za vsakega kandidata ločeno (priloga 1)
  • obrazložitev in utemeljitev predloga (priloga 2) - v obrazložitvi navedite delovne izkušnje kandidata/kandidatke, poznavanje poslovanja javnega zavoda, poznavanje področne zakonodaje ter druge reference zaradi katerih je kandidat/kandidatka primeren za opravljanje funkcije v svetu zavoda.

Rok za oddajo predlogov je do vključno ponedeljka, 23. 8. 2021.

Predloge posredujte na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., s pripisom »Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.«.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 200 ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Prebrano 449 krat Nazadnje urejano na torek, 14 september 2021 15:41

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave