Javne objave

maj 2020 20

Odredba o prenehanju veljavnosti začasne odredbe o oprostitvi plačila najemnine za poslovne prostore v lasti Občine Jesenice

Številka:               166-1/2020

Župan Občine Jesenice, Blaž Račič, na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20) in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), v zvezi z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/20) izdaja naslednjo

 

ODREDBO O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ZAČASNE ODREDBE O OPROSTITVI PLAČILA NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE V LASTI OBČINE JESENICE

 

  1. ČLEN

Župan Občine Jesenice je 1. 4. 2020 izdal začasno odredbo o oprostitvi plačila najemnine za poslovne prostore v lasti Občine Jesenice.

 

Začasna odredba velja od 16. 3. 2020 dalje, do prenehanja nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) oziroma do preklica.

 

  1. ČLEN

Od 31. 5. 2020 se uporablja Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 14. 5. 2020, prav tako pa se postopoma odpravljajo ukrepi za preprečevanje širjenja virusa. Začasna odredba župana o oprostitvi plačila najemnine za poslovne prostore v lasti Občine Jesenice zato  s to odredbo z 31. 5. 2020 preneha veljati.

 

  1. ČLEN

Ta odredba velja od dneva podpisa župana, uporabljati pa se začne od 1. 6. 2020 dalje. Od dneva uveljavitve te odredbe preneha veljati začasna odredba župana o oprostitvi plačila najemnine za poslovne prostore v lasti Občine Jesenice s 1. 4. 2020.

Prebrano 378 krat Nazadnje urejano na torek, 16 junij 2020 08:38