Javne objave

mar  2020 09

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem delov nepremičnin.

Številka:             478-35/2018
Datum:               9. marec 2020

V skladu z devetim in 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, v povezavi s 57. členom ZSPDSLS-1, in na podlagi vloge ŠOLE VOŽNJE STOP, FERIHA ČEHIĆ S.P., Za jezom 9, Tržič, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za najem delov nepremičnin z ID znaki: parcela 2175 1401/1, 1401/8 in 1401/9, v skupni površini cca. 1.730 m2, kot so razvidni iz priložene grafike, in za potrebe uporabe poligona za izvajanje vaj prve učne stopnje programa usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil.

Najnižja ponudbena cena za mesečni najem delov nepremičnin je 138,40 EUR. DDV se v skladu z 2. točko prvega odstavka 44. člena ZDDV-1 ne obračuna.

Rok za sprejem ponudbe zainteresiranih ponudnikov je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Prijava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20- dnevnega roka od objave predmetne namere, prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Občine Jesenice oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.    

V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla in bo najemna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Najemnina se plačuje mesečno vnaprej, v roku 8 dni od izdaje računa, pravočasno plačilo celotne mesečne najemnine je bistvena sestavina pogodbe.

Vse dodatne informacije o predmetu razpolaganja so na voljo pri Gaji Potočnik, Oddelek za okolje in prostor.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

   OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Blaž Račič

Prebrano 447 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 09 marec 2020 15:34