Javne objave

mar  2020 09

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

Številka:             478-21/2018
Datum:               9. marec 2020

Občina Jesenice v skladu z 9. in 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, in na podlagi vloge Marka Mišiča, stan. Stranska pot 6A, Koroška Bela, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za prodajo nepremičnine

  • z ID znakom: parcela 2178 692/7 (pred parcelacijo del nepremičnine z ID znakom: parcela 2178 692/3), v izmeri 72 m2; najnižja ponudbena cena je 1.440,00 EUR, nepremičnina pa je razvidna iz priložene skice.

Rok za sprejem ponudbe je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Prijava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20- dnevnega roka od objave predmetne namere, prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.    

V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Kupnina mora biti plačana v roku 30 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Poleg kupnine je kupec zavezan plačati tudi stroške davka na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Gaja Potočnik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 045 869 298.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

   OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Blaž Račič

Prebrano 371 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 09 marec 2020 15:34