Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

jan  2020 24

Namera o sklenitvi najemne pogodbe za oddajo Kurirčkovega doma na Pristavi kot gorsko kolesarskega učnega centra

Številka:              3528-3/2020

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena v zvezi s 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za oddajo Kurirčkovega doma na Pristavi kot gorsko kolesarskega učnega centra s pripadajočim zemljiščem v najem:

z ID znakom: parcela št. 427/2, k.o. 2177 – Javorniški Rovt, v skupni izmeri 1.302 m2.

Kurirčkov dom se oddaja v najem za obdobje 5 let, s pričetkom 1.5.2020.

Rok za predložitev izjave o interesu najema Kurirčkovega doma je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Upoštevane bodo vse izjave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 15-dnevnega roka od objave predmetne namere, izjave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Občine Jesenice, oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.

Od ponudnika se zahteva, da bo izvajal programe usposabljanja gorskega kolesarjenja v GKUC, ki obsega objekt z opremo, poligon in kolesarsko opremo. Objekt Kurirčkovega doma je namenjen udeležencem usposabljanja. Program usposabljanja naj se pripravi kot priloga k Izjavi  o interesu.

Ponudnik mora izpolnjevati vse zahteve, navedene v Prilogi k Nameri o sklenitvi neposredne pogodbe.

V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja v zvezi s predloženim programom delovanja gorsko kolesarskega učnega centra (program usposabljanja) ter drugih pogojih pravnega posla in bo najemna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Najemnina znaša 100,00 € in se plačuje mesečno vnaprej in mora biti plačana v roku 8 dni od izstavitve računa. Pravočasno plačilo najemnine je bistvena sestavina pogodbe. Najemnik je zavezan plačati tudi vse obratovalne stroške (elektrika, komunalne storitve, varovanje) v Kurirčkovem domu.

Kontaktni osebi za dodatne informacije o predmetu razpolaganja sta Aleksandra Orel, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 04 5869 266 in Jasna Erman, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 04 5869 335. Možen je tudi ogled Kurirčkovega doma po predhodnem dogovoru.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Blaž Račič
Župan

  

Prebrano 1221 krat