Javne objave

nov  2019 15

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice.

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena v zvezi s 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

namero o sklenitvi neposredne pogodbe

za najem poslovnega prostora na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice,

  • dela nepremičnine z ID znakom: del stavbe 2175-397-105, v izmeri 99,56 m2

Najnižja ponudbena cena najema je 295,21,00 EUR/mesečno.

Rok za sprejem ponudbe je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Prijava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20-dnevnega roka od objave predmetne namere, prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Občine Jesenice o z. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.    

V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla in bo najemna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Najemnina se plačuje mesečno, za pretekli mesec, v roku 8 dni od izdaje računa, pravočasno plačilo celotne najemnine je bistvena sestavina pogodbe.

Odgovorna oseba Občine Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

DODATNO: Najemnik poslovnega prostora mora zagotoviti nemoteno uporabo pločnika za pešce pred vhodom v poslovni prostor s postavitvijo fizičnih ovir zaradi preprečitve kratkotrajnega parkiranja in ustavljanja vozil za zagotavljanje nemotene uporabe šolske poti.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Katarina Haus, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.., tel: 045 869 246.

 

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Blaž Račič

Številka: 3528-8/2019
Jesenice, 14.11.2019

Prebrano 449 krat Nazadnje urejano na torek, 25 februar 2020 15:18