Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

dec  2018 24

Namera o sklenitvi neposrednih pogodb

Številka:          478-31/2018

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB

za prodajo nepremičnin z ID znaki:

  • parcela 2638 543/62, v izmeri 1.596 m2; najnižja ponudbena cena je 19.152,00 EUR;
  • parcela 2638 543/63, v izmeri 1.613 m2; najnižja ponudbena cena je 19.356,00 EUR;
  • parcela 2638 543/64, v izmeri 1.628 m2; najnižja ponudbena cena je 19.536,00 EUR;
  • parcela 2638 543/65, v izmeri 962 m2; najnižja ponudbena cena je 5.772,00 EUR;

V skladu z Zakonom o vodah je predkupna upravičenka nepremičnine z ID znakom: parcela 2638 543/65 Republika Slovenija, ki se o (ne)uveljavljanju predkupne pravice še ni izrekla.

Rok za sprejem ponudb je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Prijava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: občTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20- dnevnega roka od objave predmetne namere, prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Občine Jesenice oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.     

V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla in bodo prodajne pogodbe sklenjene z najugodnejšimi ponudniki.

Prodajne pogodbe bodo sklenjene po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Kupnina mora biti plačana v roku 30 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Poleg kupnine je kupec zavezan plačati tudi stroške davka na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Gaja Potočnik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 045 869 298.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

   ŽUPAN OBČINE JESENICE
Blaž Račič

Prebrano 2104 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 24 december 2018 09:36

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave